Learning Lab 'Nieuw Delft'

Het Learning Lab ‘Nieuw Delft’ is het nieuwe lab van De Haagse Hogeschool met betrekking tot de gebouwde omgeving. Het kader waar dit in plaatsvindt is de nieuw te ontwikkelen wijk ‘Nieuw Delft’. Deze wijk komt op de plek waar onder ander het oude spoor ligt. Door de aanleg van de spoortunnel en de bouw van het nieuwe station komt er in de stad ruimte vrij voor een nieuwe wijk. Door de huidige marktomstandigheden lopen de ontwikkelingen en de bouw van de nieuwe wijk vertraging op en is er meer ruimte voor tijdelijke ontwikkelingen en experimenten. Dit geeft mogelijkheden voor een samenwerking tussen de Gemeente Delft, het ontwikkelbedrijf Spoorzone (OBS) en De Haagse Hogeschool.

Het doel van het Learning Lab is dat we door het ontwikkelen van tijdelijke projecten, kennis ontwikkelen die toegepast kan worden in de nieuwe wijk. Wij doen dit in samenwerking met partners en opdrachtgevers van buitenaf. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren en creatieve personen met goede ideeën. Ook andere onderwijsinstellingen krijgen de mogelijkheid om met ons samen te werken in het onderzoeken en uitwerken van nieuwe ideeën. We werken onder andere samen met Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft, Stichting Groenkracht en D-exto.
Om structuur aan te brengen hebben we diverse thema’s vastgesteld. Deze thema’s zijn een leidraad in het verzamelen van opdrachten met betrekking tot ‘Nieuw Delft’. De thema’s zijn:

  • Semi-permanente bebouwing
  • Nieuwe duurzaamheidsconcepten
  • Mobiliteitsvraagstukken
  • Constructies van lichtgewichtmaterialen
  • Ontwikkelen van een gebiedsvisie

Op dit moment zijn er diverse studenten aan het werk met opdrachten binnen het Learning Lab ‘Nieuw Delft’.

  • Een aantal groepen werkt mee aan de ontwikkeling van het paviljoen van D-exto.
  • Ongeveer 200 werktuigbouwkundestudenten inventariseren een oude loods in het gebied op energiegebruik en maken hiervoor een verbeterplan.
  • Twee Technasiumscholieren van het Northgo college uit Noordwijk werken aan de ontwikkeling van een duurzaam (tijdelijk) park in de Spoorzone.
  • In de komende periode gaan bouwkundestudenten aan de slag met het ontwerp van een semipermanente woon-werkunit voor Nieuw Delft.

Wilt u meer informatie of wilt u graag samenwerken? Bezoek de website of neem contact op met Sabine Eijlander (015 – 260 63 13).