MKB Impact

MKB Impact versterkt maatschappelijke en economische waarde het MKB en onderwijs, door het creëren van een netwerk van docenten, talentvolle studenten en MKB bedrijven wat kan leiden tot nieuwe bedrijfsrelaties, business, personeel vernieuwing en eventueel opvolging.

Social media

Binnenkort

.

Over MKB Impact

MKB Impact wordt geïnitieerd vanuit het techniekonderwijs, vertegenwoordigd door het Hightech CentreDelft, en toegejuicht door onderstaande partijen.

.

Kosten

Het initiatief wordt deels gefinancierd met een financiële bijdrage van de genoemde partners, en bovenal door en actieve (in-kind) bijdrage van de onderwijsinstellingen.

Daarnaast bepaalt de ondernemer na afloop van het traject zelf wat de Impact “waard is geweest”, en kan een vrijwillige bijdrage doen aan het initiatief.

.

Hoe werkt het?

Voor de periode van één jaar wordt een intensieve samenwerking aangegaan tussen het MKB bedrijf en MKB Impact. In dat jaar worden ten minste 3 onderwijs/ onderzoekprojecten uitgevoerd.

Er wordt gestart met een quickscan (door docent(en) techniek & ondernemen) waaruit de vraag en kansen worden vertaald naar studentopdrachten en uitgevoerd o.l.v. docent/onderzoeker. Per project wordt een trekker benoemd die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke aansturing en voortgang. Het overall proces, de resultaten en (klant)tevredenheid wordt gemonitord en (bij)gestuurd door de relatiemanager.

Gezamenlijk zetten de partijen zich actief in voor het aangaan van een duurzame relatie (wederkerigheid) door onder andere toegang te verlenen tot elkaarskennis- en relatienetwerk, het optimaal faciliteren van projectuitvoerders (toegang tot informatie, kennis, faciliteiten e.d.) en he gezamenlijk verzorgen van relevante bijeenkomsten, externe communicatie e.d.

.

Waarom we het doen

Pragmatische invulling samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;

  • Creëren nieuwe economische waarde: bedrijven inspireren en klaarstomen voor de Next Economy;
  • Competentie ontwikkeling studenten / aansluiting op arbeidsmarkt (HR vraagstuk);
  • Versterking innovatiekracht studenten en bedrijven;
  • Versterking onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek;
  • Uitbouwen kennisnetwerk;
  • Krachtig innoverend vermogen van de stad/regio (continue bedrijvigheid);
  • toegankelijk voor alle MKB’ers.

.

Recente berichten

.

Contact