‘24-uur met robot Rose’ vliegende start voor Medical Delta Living Lab Care Robotics

Cornelis van de Kamp, coordinator Medical Delta Living Lab Care Robotics – Afgelopen zomer is onder auspiciën van het Lectoraat Technologie voor Health (HHS) gestart met het showcase project ’24-uur met robot Rose’. Vanuit het Medical Delta Living Lab Care Robotics werken stakeholders uit het MKB nauw samen met kennis- en zorginstellingen om, in een real-life setting, de praktische implementatie en acceptatie van de geboden zorgtaken te valideren.

De deelnemende MKB-onderneming is Heemskerk Innovative Technology BV (HIT). HIT is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in advies en ondersteuning aan innovatieve high-tech projecten op het gebied van robotica. Sinds 2013 is HIT actief in de ontwikkeling van zorgrobots. Begin 2017 is de 2e generatie Rose ontwikkeld.

Zorgrobot Rose is ontwikkeld om de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van hulpbehoeftigen met cognitieve of fysieke beperkingen te verbeteren. Rose helpt bij dagelijkse zorgtaken (zoals tafel dekken/afruimen) en draagt daarmee bij aan: de zelfredzaamheid van de cliënt, de verbetering van de institutionele- en thuiszorg, alsmede een snellere transitie van ziekenhuis of revalidatiecentrum terug naar huis.

Validatie
Zorginstelling Pieter van Foreest heeft een groep van 5 cliënten bereid gevonden om binnen het showcase project samen toe te werken naar de testdagen in november. Op deze manier krijgt het Living Lab Care Robotics, dat is opgezet als ‘diensten netwerk’ voor het -in de relevante context- valideren van nieuwe technologieën een vliegende start.