Bezoek van Thomas More Mechelen

Afgelopen dinsdag 5 september werd de Betafactory bezocht door een 30-tal collega’s van het Thomas More college uit Mechelen (België). Thomas More is als hogeschool verbonden met de universiteit Leuven en verzorgt op de campus De Nayer diverse technische en IT opleidingen op bachelor niveau. Contacten tussen de Betafactory en Thomas More bestaan al langere tijd. Zo hebben studenten van hen hebben hier hun afstudeeropdrachten gedaan en medewerkers van ons zijn regelmatig uitgenodigd voor presentaties en afstudeerzittingen. Zij denken al langere tijd na om een Belgische variant van de Betafactory in het leven te roepen en wilden deze dag gebruiken om onze Betafactory “aan den lijve” te ondervinden en ideeën op te doen.

De dag begon met een uitleg hoe en volgens welke principes het onderwijs en onderzoek binnen de projecten is verankerd, de externe wereld dmv bedrijven en overheden is verbonden, gebruik gemaakt wordt van horizontale onderwijs niveaus en het internationale karakter van de diverse projecten en minoren. Vervolgens werd een bezoek aan de Dreamhall van de TU gebracht waar diverse projecten werden toegelicht.

Na de lunch volgde een bezoek aan het High Tech Centre Delft. Marcel van Wijk gaf in zijn presentatie aan hoe uniek het was om studenten van verschillende onderwijs niveaus samen in de hetzelfde project te laten optrekken en vooral van elkaar te leren. Nico Persoon nam hierna het gezelschap voor een rondgang de Betafactory in. Bij diverse lopende projecten als URBINN en Formula Students werd wat langer stilgestaan. Tal van vragen werden op de aanwezige studenten afgevuurd. Ook werd de ruimte van Accenda bezocht waar Martin Seiffers uitlegde op welke wijze zij als extern bedrijf deelnamen in de projecten.

Uiteindelijk werd de dag met een hapje en een drankje afgesloten. Hier werden al door de collega’s allerlei plannen gemaakt op welke plaats de Belgische Betafactory moest komen, welke gereedschappen er aangeschaft moesten worden, docenten- en studentenuitwisselingen en nog veel meer. Volop enthousiasme dus. Vervolgafspraken zijn gemaakt.