FOSSIEL ALS SPRINGPLANK VOOR DUURZAAM

Op 1 mei vond het KIVI symposium ‘Moving away from fossil fuels’ plaats op De Haagse Hogeschool. Het was een intensieve dag met sterke inhoudelijke sprekers. De zaal zat vol vragen en het was mooi om te zien dat iedere presentatie met veel “Menti-vragen” werd gevolgd en interessante discussies opriep.

Tijdens het symposium werd aangekondigd dat er een nieuw KIVI lectoraat Energietransitie op De Haagse Hogeschool komt.

Op de website van De Ingenieur is een terugblik verschenen over het symposium. Op de website van KIVI zijn de presentaties terug te vinden.