Gastcollege Erwin de Vlugt bij Technische Natuurkunde

Erwin de Vlugt gaf op 5 oktober een gastcollege aan studenten van de minoren Fotonica en Toegepaste Natuurkunde. Vorige week gaf lector John Bolte ook een gastles voor dezelfde groep. Erwin schetste verschillende toepassingsgebieden van Technologie voor Gezondheid waarop het lectoraat toegepast onderzoek uitvoert met verschillende opleidingen van TIS. Het betreft onderzoek in revalidatietechnologie (exoskeletten), zorgrobotica (interactieve thuishulprobots) en diagnostische instrumenten (spasticiteitsmetingen). Alle toepassingen worden bestudeerd vanuit één kernbegrip, nl. de cybernetica (Norbert Wiener) waarmee de interactie tussen mens en machine wordt vastgelegd in theorieën en ontwerprichtlijnen.

Zo legt Erwin uit dat er twee uitersten bestaan van interactie: enerzijds de mens als regelaar en de machine als uitvoerder (bijv. een intelligente rollator of rolstoel), en anderzijds de machine als regelaar en de mens als uitvoerder (exoskelet voor dwarslaesies).

Tegenwoordig zie je steeds meer varianten in het midden ontstaan welke aangeduid worden als ‘blended care’ waarbij zowel de machine/systeem/professional regelt en de patient medebeslist (eHealth, telecare). Hoe dan ook, in technologie voor toepassingen in gezondheid speelt het meten van lichaamscondities een centrale rol. Erwin benadrukte dat het belangrijk is om meetmethoden te ontwikkelen (relevant voor TN) welke minimaal belastend zijn voor de patient om te voorkomen dat sensoren vroegtijdig worden verwijderd (on-comfortabel, on-cosmetisch) of om gewenst gedrag te voorkomen. Je zou kunnen denken aan sensoren welke geintegreerd kunnen worden in het meubilair om ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) te monitoren, bijv. voor thuisrevalidatie of analyse van beweeggedrag. Op dit vlak wordt ook samengewerkt met het lectoraat Smart Sensor Systems.

Erwin de Vlugt is gepromoveerd op het gebied van mens-machine interactie en onderzocht de rol van menselijke bewegingssensoren tijdens verschillende bewegingstaken. Vanuit zijn passie voor robotica en de gelijkenis met het menselijke bewegingsapparaat ontwikkelt hij apparaten en producten vanuit het perspectief van de mens-machine interactie.

Vanaf september 2015 is Erwin aangesteld als lector Technologie voor Gezondheid. Daarnaast is hij leading lector van het Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven: Mens en Technologie en heeft hij Medical Delta Living Labs (http://www.medicaldelta.nl/about/living-labs) opgericht waarin publiek-private projecten worden uitgevoerd om innovaties te versnellen. Voorbeelden hiervan zijn ‘24 uur met Robot Rose’, de ‘Re-mind’ handschoen, de ‘WheelActiv8’ en het Pepper project. Alle projecten zijn samenwerkingsverbanden tussen HHs, TUD en academische ziekenhuizen (LUMC, EMC). Voor meer info over deze en toekomstige Living Lab projecten kun je contact opnemen met Erwin, of verder lezen op de Medical Delta Living Labs website.

Het lectoraat Technologie voor Gezondheid ontwikkelt nieuwe technologie voor toepassing in de medische en gezondheidszorg en richt zich op de volgende thema’s:

  • Assistive robotics
  • Medical instruments
  • Self care systems
  • Biomaterials
  • Personalized buildings
  • System organisation

Heb je belangstelling voor onderzoek van dit lectoraat? Neem dan contact op met Erwin de Vlugt.