Gastcollege Lector John Bolte bij Technische Natuurkunde

Op 4 oktober gaf John Bolte op verzoek van Arjan Lock een gastcollege aan studenten van de minoren Fotonica en Toegepaste Natuurkunde over het meten en voorspellen van persoonlijke blootstelling aan elektromagnetische velden en hun associatie met gezondheid. Hierbij kwamen zowel het meten met wearables sensoren als dataverwerking aan bod. John maakte er een interactieve les van, waarbij hij de studenten bevroeg over de basisprincipes van de natuurkunde, zoals: hoe werkt een elektromagnetisch veld, wat is een inductiestroom en aan welke soort stralingen staan we dagelijks bloot.

John is behalve lector Smart Sensor Systems aan De HHs ook werkzaam bij het RIVM als scientific project manager en schreef aan een nationale richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen elektromagnetische velden. Bij het RIVM deed hij ook jarenlange ervaring op met het ontwikkelen en toepassen van draagbare meetinstrumenten (wearables).

Het lectoraat Smart Sensor Systems richt zich zowel op het ontwerpen en ontwikkelen van mobiele en zelfstandige meetnetwerken met sensoren, als op het verwerken door data-analysetechnieken en combineren van multiple waarnemingen, zogenaamde big data analytics ensensor fusion,  en terugkoppelen van de metingen om handelingsperspectieven te bieden. Het lectoraat zet de smart sensor systems in om autonoom rijdende voertuigen te ontwikkelen in het LearningLab Urbinn en ten behoeve van het thema Gezond Blijven / Gezond Ouder Worden. Hierbij staan zowel metingen en predictiemodellen voor gezondheid en preventie van levende wezens in hun dagelijkse omgeving in de onderzoekslijn Smart Health als voor (arbeids)veiligheid en preventief onderhoud, of machine health,  in de industriële omgeving in de onderzoekslijn Smart Safety centraal.

Belangstelling voor het onderzoek van het lectoraat Smart Sensor Systems? Neem dan contact op met John Bolte.