Hackathon Tech4Health 2018

Mirjam Zijderveld, TBK – Het is vrijdagavond 23 maart, een voorzichtig aftasten en verkennen. Informeel ontstaat er al enig contact onder genot van een pizza. Na een inspirerende aftrap van Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, volgt er nog een aantal uitdagingen zoals het Vrije vogel project van Pieter van Foreest, objectieve meetuitdagingen vanuit het lectoraat van John Bolte en concrete vragen van revalidatiecentrum Rijndam. De aanwezige studenten gaan met elkaar in gesprek, zoekend naar een ‘klik’ met elkaar en met de verschillende uitdagingen. Rond een uur of acht wordt het startsein gegeven en het daadwerkelijke hacken kan beginnen. Hoe kunnen we de geschetste problematiek kraken? Wij als organisatie zijn erg benieuwd naar alle nieuwe inzichten. De groepen zijn samengesteld vanuit verschillende disciplines, Voeding & Diëtetiek is vertegenwoordigd, beide technische faculteiten (TIS en IT&D) en er zijn dit jaar voor het eerst studenten van ROC Mondriaan.

Gedurende de avond, nacht en de volgende ochtend komen er collega’s en andere belangstellenden langs. Zomaar uit belangstelling, maar ook om de studenten een luisterend oor te bieden, of te coachen.

Ferrie Förster heeft gelukkig genoeg energie om de de studenten nog wat op te peppen voor de laatste activiteit, de pitches! De jury Son Burgers (HHS/GVS), Jeanneke Tellegen (HHS/voorzitter examencommissie), Iwan Blokker (ondernemer/Drimpy) en Eddo Velders (Parnassia), kiezen PicoBello BV met hun gezelschapsbeer Bob tot de winnaar van de hackathon. De beer, of een ander dierbaar object maakt contact met een demente bejaarde en verleidt vriendelijk tot positieve actie, bijvoorbeeld een kopje koffie drinken, of midden in de nacht niet naar buiten gaan. Beer Bob is verbonden met alle andere in het huis geïnstalleerde sensoren en bijvoorbeeld camera’s. Het is belangrijk dat het gaat om vriendelijk uitnodigen. Wanneer de persoon er niet op in gaat kan er eventueel contact gelegd worden met mantelzorger of zorgprofessional.

De tweede prijs gaat maar de M!pper een sluitingssysteem voor kleding bijvoorbeeld een jas gebaseerd op magneten. De magneten kunnen met een druk op een knop elkaar aantrekken of afstoten en zo bijvoorbeeld een jas sluiten of openen, zonder dat er nog fijne motoriek nodig is. Dus voor mensen met ALS, MS, Parkinson of Reuma een mogelijke verbetering voor hun zelfstandig functioneren.

De derde prijs gaat naar Copperhand, die de BIO-log heeft uitgedacht. Dit is een lange termijn oplossing voor ziekenhuizen om de MRSA bacterie makkelijk in kaart te brengen.

De BIO-log is een device om data te verzamelen over de plaatsen met veel bacteriën. Er wordt een device met monster stokjes geplaatst op plaatsen/hotspots die we vaak met handen aanraken. Dit zijn voorraadsystemen die we makkelijk kunnen vervangen en in zijn geheel bij een laboratorium kunnen inleveren. Behalve de hoeveelheid bacteriën, wordt er ook data verzameld over de omstandigheden, zoals vochtigheid, temperatuur en tijdstippen.

Alle uitgedachte projecten hebben overigens potentie, er kunnen echter maar 3 teams winnen. De hackathon roept nieuwe vragen op en nodigt uit tot netwerken intern en extern. Dat zet zich ook voort na afgelopen weekend. We gaan op zoek naar het versterken van de relaties onderling, met externe partners, de lectoraten en betrokken opleidingen en zullen daar waar mogelijk de ideeën zoveel mogelijk onderzoeken op potentie.De andere twee ideeën waren ‘The Snap’ een mogelijkheid voor ouderen, vooral demente ouderen die moeite krijgen met oriëntatie, om zich te laten navigeren door een pijl die geprojecteerd wordt voor hen op de grond. Het apparaat dat de pijl produceert is vooraf in te stellen op een route en het is ook mogelijk om via dit apparaat contact te leggen met de zorgprofessional of mantelzorger. Het apparaat kan gemonteerd worden op een rollator. Er is een 2.0 versie bedacht na de hackathon als reactie op het advies van de jury. Deze versie is een draagbare variant.

De Heartcare is een slim apparaat om medicijnen te distribueren bij mensen thuis. Waarbij de voorraad en het gebruik van de medicijnen op afstand in de gaten gehouden kan worden. Het apparaat geeft de patiënt een reminder om medicijnen in te nemen. Met name de hartpatiënten wordt als doelgroep gezien.

Iedereen die ervoor gezorgd heeft om de organisatie van de hackathon mogelijk te maken wil ik hierbij bedanken. Sabine Eijlander die als projectmanager het overzicht heeft gehouden en ontzettend veel acties heeft uitgezet, oud deelnemer Bart van Zelst die op de avond zelf mijn steun en toeverlaat is, alle faciliteiten regelt en ook de media bedient, alle oud-deelnemers die op verschillende momenten meedraaiden als coach of om allerlei hand en spandiensten te verrichten (Peter Mikhail, Bart Speet, Olivier Spliethoff, Mohammed Nadjafi, Clemens Vrolijk, Tom Feenstra, Chiara Rongen, Wouter Donia, Tim van der Meijden, Luuk Tunnissen). Natuurlijk zijn we blij te gast te mogen zijn in het HTC Delft/Betafactory 16. Marcel, Jorin en Wouter bedankt voor jullie gastvrijheid, meedenken en faciliteren van onder andere de BHV. Onze vaste BHV’er, Stefan die inhoudelijk over gezondheid ook het een en ander in te brengen heeft, niet alleen de boel netjes in de gaten houdt, maar ook onze bloeddruk en andere vitale kenmerken test, waar nodig. De faculteit TIS laat hiermee zien ook te willen investeren in de externe en interne relaties. Relaties met andere faculteiten, zoals GVS, IT&D en IBMS, de lectoraten Technologie voor gezondheid, Smart Sensor Systems, het onderzoeksplatform, Kwaliteit van leven en Next economy en externe relaties met de gemeente Delft, Parnassia, Pieter van Foreest, Revalidatiecentrum Rijndam, TU Delft en ROC Mondriaan.

We zijn blij met de aandacht van ons College van Bestuur en de aandacht van Ministerie van VWS. We hopen de samenwerking met de TU en ROC Mondriaan te versterken. De media houdt ons een beetje in de gaten. Hopelijk lukt het komend jaar wel om langs te komen.

We zijn blij dat Nico ons steunt en voorziet van contacten en dit jaar ook taart! Veerle bedankt voor de promotiemedia en Astrid bedankt voor de snelle bestellingen en het meedenken.

Alle steunbetuigingen van collega’s Betafactory zorgen voor motivatie, ook alle andere collega’s bedankt voor jullie belangstelling.

Collega’s: Frederik de Wit, Paul Souren, Hans Camps, Son Burgers, John Bolte, Dick Rijken, Frieda Woldhek, Yolanda Noordam, Nico Persoon, Richard Mens, David Tiemens, Janneke Vervloed, Jeanneke Tellegen, Chris Wallner, we waren blij dat jullie er waren en geholpen hebben tijdens de hackathon zelf om er een geweldig evenement van te maken.

Tot slot alle deelnemers ontzettend bedankt voor jullie inzet en inspiratie, zonder jullie was er geen Hackathon geweest!!