‘LearningLab’ URBINN genomineerd voor de MobiliteitsAward Haaglanden 2017

Tijdens een werkgeversontbijt op 29 juni zijn de genomineerde organisaties voor de MobiliteitsAward Haaglanden bekend gemaakt. Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan die organisatie die zich op het gebied van slimme mobiliteit, logistiek of innovatie weten te onderscheiden van anderen.

In de categorie ‘Innovatieve aanpak’ heeft URBINN van De Haagse Hogeschool een nominatie weten te bemachtigen en zal de competitie aangaan met onder andere Albert Heijn online. In de categorie ‘werkgeversaanpak’ zijn onder andere Siemens genomineerd, en voor ‘logistiek’ is Mercedes-Benz Dealer Bedrijven een van de kanshebbers. In november wordt bekend gemaakt welke organisatie de MobiliteitsAward Haaglanden 2017 heeft gewonnen.

Over URBINN
De Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) werkt als kennisinstelling al enige tijd samen met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsconcepten en autonoom vervoer door inzet van studenten en onderwijs. Dit heeft geleid tot de succesvolle opzet van de doorlopende minor URBINN, een toegepast mobiliteitsprogramma met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de duurzame mobiliteit stromen in stedelijk gebied, specifiek in Delft, en het ontwikkelen van brede en tegelijkertijd specialistische kennis op dit gebied.

Researchcenter Autonomous Driving Delft (RADD)
TIS is onderdeel van een samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en start-up’s in het Researchcenter Autonomous Driving Delft (RADD) en wil graag samenwerken aan de kennisontwikkeling, funding en co-creatie. Het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse Hogeschool support deze samenwerking en zal waar nodig dit aan onderzoek koppelen. De Haagse Hogeschool en de TU Delft, en daarmee het RADD, trekken voor een langere periode samen op in communicatie, programmering en kennisontwikkeling ter bevordering van toegepaste projecten en onderzoeksmogelijkheden in autonoom rijden.

Binnen URBINN wordt een autonoom rijdend voertuig ontwikkeld dat als basis zal dienen om steeds verder te ontwikkelen en waar allerlei onderzoek op en mee gedaan zal gaan worden. URBINN is als LearningLab gelieerd aan het Lectoraat Smart Sensor Systems, terwijl de ontwikkeling van het voertuig geheel wordt gecoördineerd en gefaciliteerd binnen de Betafactory. Het onderzoek van URBINN sluit daarbij aan bij het onderzoeksplatform : “Goed Bestuur in een Veilige Wereld”.

Bereikbaar Haaglanden
Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en EVO en maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een betere bereikbare regio door een efficiënter gebruik van wegen, het OV en het fietsnetwerk, in combinatie met het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme beleids- en gedragsmaatregelen. Hierdoor wordt het werkgevers en werknemers gemakkelijker gemaakt om op een andere manier en/of op andere tijden te reizen. Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl en www.ga3.0.nl voor meer informatie.

Bron: H/NIEUWS