Met Strengthsfinder naar Vaasa

Al twee jaar werken we in de Betafactory met het instrument Strengthsfinder. Dit zetten we in het ‘personal development’ deel van de minor Living Labs. Het is een voor studenten (en docenten) toegankelijk model waarmee talenten onder woorden gebracht kunnen worden en geoperationaliseerd kunnen worden. Het model geeft een vergroting van inzicht in de eigen persoonlijkheid maar ook in de interactie tussen mensen met verschillende talenten. Studenten reageren positief op dit concept.

Het hoeft niet te verbazen dat achter de schermen van het onderwijs aan de studenten wij als docenten in de Betafactory op onze onderlinge samenwerking in het licht van de Strengthsfinder reflecteren. Altijd jong genoeg om te leren, wordt ons zelfinzicht vergroot en begrijpen we elkaars valkuilen en allergieën steeds beter. Het gevolg is dat onderling begrip, waardering en respect toeneemt. Dit werkt door tot op de werkvloer in het leven van alle dag.

Dan doet zich de kans voor om binnen het netwerk van European Project Semester (EPS) aan een staff exchange deel te nemen. Dezelfde soort projecten als in de Betafactory worden op vele plaatsen in Europa uitgevoerd, waaronder ook bij de Novia University for Applied Sciences in Vaasa, Finland. Wat houdt ons tegen om het concept van de Strengthsfinder ook daar te introduceren? En zo geschiedde. Afgelopen twee weken trok Peter Menger met in zijn koffer drie workshops en Strengthsfinder profielen naar Vaasa. Een bijzondere en waardevolle manier om een verdiepingsslag met het concept te maken. In korte tijd drie workshops en een serie coachingsgesprekken met studenten uit heel Europa laat zien dat het concept universeel is en door vele nationaliteiten begrepen wordt.