Terugblik Netwerkbijeenkomst Data, Innovatie en Gezondheid 18 april 2018

Cyber security en Algemene Verordening Gegevensbescherming een hot topic?

Nou ‘hot’ was het zeker tijdens de bijeenkomst Data, Innovatie en Gezondheid. Het was 18 april de eerste goede warme zomerse dag en dat was te merken, het was ook warm in ons gebouw. Het leverde het grapje op dat het paste bij het thema. De onderwerpen privacy risico’s helder krijgen, healthy cyber security en AVG als unique sellingpoint maken ons hopelijk meer alert op onze beslissingen wanneer we aan het werk zijn met data, algemene onderzoeksdata, onze persoonlijke data en data waaruit personen te herleiden zijn. Veilig met je eigen data omgaan en zorgvuldig met de data van anderen. Het lijkt logisch, maar als we er wat langer bij stil staan, dan ligt het in de praktijk toch een beetje anders. Lisanne Slot toetste bij het publiek hoe makkelijk bijvoorbeeld de gratis apps voor je telefoon geaccepteerd worden. Daardoor delen we zonder er lang bij stil te staan, nogal wat gegevens van onszelf. Gideon Opperhuizen en Anne Janse lieten zien dat het RIVM, een organisatie die van oudsher met veel data werkt, het zorgvuldig omgaan met data geïncorporeerd heeft in hun manier van werken. Het bleek overigens vrij makkelijk voor de sprekers om wat voorbeelden van datalekken uit de media te halen. Sandra Nascimento, arbeidsjuriste, heeft zich verdiept in de details van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de belangrijkste details heeft ze voor ons op een rijtje gezet.

De sprekers moesten vanwege de warmte wat extra moeite steken in het actief maken van het publiek, gelukkig nodigde de ruimte waar de verdiepingssessies plaatsvonden qua temperatuur meer uit tot actie. In kleinere groepen hebben we de inhoud van de presentaties verder besproken. We merkten dat de AVG aan de ene kant een gegeven is en aan de andere kant ook iets waar vragen en dilemma’s uit volgen. De verdieping hebben we gedaan aan de hand van een aantal stellingen. De discussie leverde vervolgens weer vragen op zoals: Wanneer bewaren we data van patiënten en wie beoordeelt of het mag of niet? Wordt de zorg beter als gegevens altijd en overal toegankelijk zijn? Hoe krijgen we grip op gegevens in de cloud? Er is meer data dan alleen de data in een medisch dossier, denk aan eigen verzamelde sensordata, hoe gaan we daar mee om? Wat is eigenlijk betere zorg? En voor wie is het beter, de patiënt, de zorgverlener of de omgeving van de patiënt? De verdiepingssessies gaven de deelnemers ook de gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen.

Inmiddels weet ik van twee van de sprekers dat ze aanvragen hebben gekregen voor vervolggesprekken en dat enkele deelnemers onderling afspraken hebben gemaakt. Ook vanuit het lectoraat Technologie voor Gezondheid en het lectoraat Smart Sensor Systems zijn er initiatieven voor het verkennen van een samenwerking, zowel met externe relaties als intern met het Centre of Expertise Cyber Security. Afgelopen vrijdag 20 april hebben het lectoraat Technologie voor gezondheid en het Centre of Expertise Cyber security concrete afspraken gemaakt over samenwerking rond projecten in ziekenhuizen. Afgelopen vrijdag 20 april hebben het lectoraat Technologie voor gezondheid en het Centre of Expertise Cyber security concrete afspraken gemaakt over samenwerking rond projecten in ziekenhuizen.

We zijn de sprekers Nellie, Lisanne, Anne, Gideon en Sandra en andere deelnemers dankbaar voor hun aanwezigheid en inbreng. Deze bijeenkomst was een coproductie van de lectoraten Smart Sensor Systems en Technologie voor Gezondheid, het onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven, de faculteit IT & Design en Betafactory en was niet mogelijk geweest zonder de special aandacht van Astrid, Veerle en Sabine.