Joost Zorgt

Joost Zorgt is een (thuis)zorgorganisatie die vanuit het perspectief van de zorgvrager is ontstaan. Ze zijn uitgegroeid tot een organisatie die aan alle kwaliteitseisen van de overheid voldoet.

Haga Ambassade

Het bedrijfsleven in Haaglanden en het HagaZiekenhuis hebben de handen ineen geslagen. Samen gaan zij op zoek naar oplossingsrichtingen en de realisatie van projecten ten behoeve van een vitaal en ondernemend Haaglanden.

Accenda

Accenda biedt als externe specialist ondernemers de juiste kennis op het juiste moment om voldoende capaciteit vrij te maken en te voldoen aan de zeer hoge eisen aan contractvorming, risico beheer, monitoren en kennis.

Bluewater

De core business van Bluewater is het ontwerpen, engineeren, bouwen, installeren en leveren Floating Production, Storage en Offloading (FPSO) systemen, Floating Storage en Offloading (FSO) systemen en Single Point Mooring (SPM).

Kennisalliantie

Kennisalliantie verbeterd het innovatieklimaat en de economie van Zuid-Holland. Dat doen ze door belangen, wensen en behoeften van de vier O’s integraal op elkaar af te stemmen en te erbinden. Hierdoor versnellen kennisstromen en neemt de innovatiekracht toe.

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum (roc) in Haaglanden met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk.

TU Delft

De Technische Universiteit Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om de hoge standaard van onderzoek en onderwijs. De TU Delft heeft talloze contacten met regeringen, handelsorganisaties, consultancy’s, de industrie en het midden- en kleinbedrijf.

Gemeente Delft

De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat er in en om de stad gebeurd. Inwoners en ondernemers kunnen voor tal van zaken bij de gemeente terecht, zoals het aanvragen van een vergunning, het aanvragen van paspoort of rijbewijs of bij de aangifte van de geboorte van een kind.

Philips

Koninklijke Philips Nederland is een gediversifieerd technologiebedrijf dat het leven van mensen wil verbeteren door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg, consumentenlevensstijl en verlichting.

IIC

De IIC richt zich op het ontwikkelen, produceren en verkopen van innovatieve, leuke en praktische producten voor consumenten over de hele wereld. Kwaliteit en functionaliteit gaan hierbij gepaard met een gunstig prijsniveau. Naast het innovatieve karakter van dit familiebedrijf speelt de maatschappelijke betrokkenheid al vanaf de oprichting van het bedrijf een zeer belangrijke rol

Grontmij

Grontmij is onderdeel van Sweco. Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenleving en steden van de toekomst. Het werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water.

Siemens

Al ruim 45 jaar lang combineert Siemens innovatie met duurzame kwaliteit. Op dit moment zijn ze de op twee na grootste producent van huishoudelijke apparatuur in de wereld en nummer één in Europa.

Innovation Quarter

Innovation Quarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Ze financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.

Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten.

Arcadis

In een wereld die steeds complexer wordt door klimaatverandering en razendsnelle verstedelijking ontwerpt en bouwt Arcadis buitengewone en  duurzame oplossingen om zo steden optimaal te benutten.

Festo

Festo is een toonaangevende wereldwijde leverancier van automatisering technologie en de prestaties op het gebied van industriële opleidings- en onderwijsprogramma’s .

Hogeschool Rotterdam

Het onderwijs op Hogeschool Rotterdam is nauw verweven met de stedelijke en regionale ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen zij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

Van Hattum en Blankevoorden

Van Hattum en Blankevoort ontwerpt, bouwt en onderhoudt civiele constructies zoals bruggen, viaducten, flyovers, tunnels, onderdoorgangen, ondergrondse stations, kelders en funderingen. In en rond het water verzorgen zij verschillende havenconstructies.

VDL

VDL Groep is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van personenauto’s. Het is een bundeling van flexibele, zelfstandige bedrijven met elk hun eigen specialisme.

Gemeente Den Haag

De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat er in en om de stad gebeurd. Inwoners en ondernemers kunnen voor tal van zaken bij de gemeente terecht, zoals het aanvragen van een vergunning, het aanvragen van paspoort of rijbewijs of bij de aangifte van de geboorte van een kind.

HighTechCentreDelft

HighTechCentreDelft investeert samen met onderwijsinstellingen en bedrijven in het opleiden van nieuwe werknemers en scholing in kader van leven lang leren voor het huidige personeel.

CDIO

De CDIO ™ INITIATIEF is een innovatieve educatieve kader voor de productie van de volgende generatie van ingenieurs . Het kader biedt studenten met een opleiding nadruk technische fundamenten te stellen in het kader van het concipiëren – Designing – implementeren – Bedrijfsresultaat ( CDIO ) real-world systemen en producten

Regiosseur

De RegioRegisseur is het bureau van De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan, dat zich beweegt tussen kennisinstellingen, organisaties, bedrijfsleven en overheden in de regio Haaglanden.

InHolland

Inholland biedt goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Studenten en medewerkers krijgen daarbij ruimte om te presteren en zich te onderscheiden.

Heerema

Heerema Marine Contractors (HMC) brengt meer dan 50 jaar gespecialiseerde vaardigheden aan de offshore olie- en gasindustrie .

KWS

KWS Infra is marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt in Nederland. Ze hebben een landelijke dekking en zijn decentraal georganiseerd met regionale vestigingen dochters & deelnemingen.

Gemeente Westland

De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat er in en om de stad gebeurd. Inwoners en ondernemers kunnen voor tal van zaken bij de gemeente terecht, zoals het aanvragen van een vergunning, het aanvragen van paspoort of rijbewijs of bij de aangifte van de geboorte van een kind.

Royal Haskoning DHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 130 landen.

IHC Merwede

Royal IHC richt zich op de voortdurende ontwikkeling van ontwerp- en bouwactiviteiten voor de gespecialiseerde maritieme sector. Het is de wereldwijde marktleider voor efficiënte bagger- en mijnbouw schepen en uitrusting met ruime ervaring opgebouwd over decennia en een betrouwbare leverancier van innovatieve schepen en materieel voor de offshore.

3M

Bij 3M zijn alle inspanningen op één ding gericht: steeds zoeken naar praktische en ingenieuze oplossingen voor de klanten.

Priva

Priva creëert duurzame oplossingen voor de groeiende vraag naar schaarse hulpbronnen als energie en water door met zorg voor welzijn te streven naar optimaal rendement.

Dura Vermeer

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd.

Tebodin

Als een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau biedt Tebodin onafhankelijke diensten aan haar klanten over de hele wereld op basis van de kennis en ervaring van de zeer bekwame en toegewijde professionals.

TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Mecanoo

Mecanoo combineert architectuur, interieur, stedenbouw en landschap om onvergetelijke ruimtes te creëren.

Structon

Strukton heeft als technologiebedrijf een unieke positie in de markt. De focus ligt op railgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialisme.

FME

FME mobiliseren en verbinden de technologische industrie voor elke vraag of uitdaging die de wereld van vandaag en morgen heeft. Om zo de verdienkracht van individuele leden en de industrie als collectief te vergroten.

Advier

Advier helpt bedrijven, non-profit organisaties en overheden met bereikbaarheidsvraagstukken en het positief beinvloeden van bereikbaarheid en gewenst reisgedrag.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren en inland infra, en offshore energy. Via SMIT zijn ze actief in sleepdiensten en scheepsbergingen. Ze leveren wereldwijd innovatieve totaaloplossingen voor grote maritieme uitdagingen.

InMarket

InMarket creëert nieuwe bedrijven. Binnen twee markten, de zorgmarkt en de horecamarkt zoeken we naar kansen voor nieuwe producten en zetten van hieruit nieuwe duurzame business op.

Bam

Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de twee business lines Bouw en vastgoed en Infra, alsmede op het gebied van publiekprivate samenwerking.

A-Lanes A15

Ze werken in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein.