Symposium Technology for Health 2015

We kijken terug op een inspirerend en drukbezocht symposium Technology for health op 25 november jl. Hartelijk dank voor uw actieve bijdrage. Het symposium is een van de activiteiten die we organiseren om invulling te geven aan onze ambitie een netwerkorganisatie te zijn. Voor onze externe relaties, studenten en collega’s zoeken we naar mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Dit contact levert voor ons samenwerkingsmogelijkheden zodat we voor studenten wezenlijke leermogelijkheden kunnen bieden en een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren in de vorm van zinvol onderzoek en gerealiseerde opdrachten, onder andere rond de thema’s wonen, exo-skeletons, procesoptimalisatie, indoor navigatie en de geestelijke gezondheidszorg.

Continue reading

Congres “Oil & Gas, fuel for education!”

Op 12 november 2015 vond in co-productie met de gemeente Den Haag het congres “Oil & Gas, fuel for education!” plaats. Expertisecentrum TIS en Gaby Wullink hebben een stevig programma neergezet met sprekers uit onderwijs, overheid en industrie. Onderwerp: de voorspelde talentgap voor de offshore en energy sector. De zaal was compleet gevuld met docenten, studenten en deelnemers uit bedrijfsleven en overheid. De inspirerende sprekers kregen goede reacties uit de zaal.

Continue reading

Congres: “Radical Innovations For Health 2014”

De Haagse Hogeschool Delft / Academie voor Technology, Innovation & Society organiseerde op woensdag 11 juni het congres Radical Innovation For Health. Drijfveer voor het organiseren van dit congres zijn trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg, gezondheid en kwaliteit van leven. Door innovatie kunnen er oplossingen gevonden worden voor de problemen van de toekomst. Met kleine, incrementele innovatiestappen kunnen we de problemen rond gezondheidszorg en kwaliteit van leven niet oplossen; hier zijn grote, radicale, innovatiestappen voor nodig. De Haagse Hogeschool Delft wil hierbij het voortouw nemen en meewerken aan innovatieve technologische oplossingen. Samenwerking met organisaties en bedrijven is van groot belang om richting en invulling te geven aan deze ambitie.

Continue reading