Boltpacker

n opdracht van het bedrijf ‘Weighpack’ hebben de studenten onderzoek gedaan naar de meest haalbare snelheid om zware bouten in te pakken. Uiteindelijk is een testopstelling samengesteld die zware bouten met minimaal 1 stuk per seconde kan inpakken. Het inpakken gebeurt op een ongecompliceerde manier zonder noemenswaardige aanpassingen. Een aantal onderdelen is 3D-geprint, zoals houders voor de belichting en sensoren en de grijper voor het oppakken van de bouten. De grijper is ontworpen om bouten zo dicht mogelijk aan de wand van de in te pakken doos neer te kunnen leggen en daarmee de het inpakproces te optimaliseren.

Continue reading

Compact Toolpoint voor sensor manipulator

Teneinde de kwaliteit van de teelt binnen tuinbouwkassen te kunnen inspecteren met behulp van sensoren, moet er aan een aantal criteria worden voldaan. De toe te passen sensoren moeten zowel buiten als tussen de vegetatie kunnen opereren. Dat moet op een dergelijke wijze dat die vegetatie zo weinig mogelijk wordt aangeraakt en/of wordt beschadigd. Ook dient er rekening mee worden gehouden dat veel meetinstrumenten via kabels met specifieke meetprobes zijn verbonden. Hierbij is het de bedoeling dat die kabels, die voorzien zijn van specifieke connectoren, bij voorkeur niet onderbroken worden. Het voorgaande resulteert in een toolpoint manipulator van een Automatic Guided Vehicle (AGV) die direct gemonteerd kan worden op een kabelgoot. Deze kabelgoot functioneert zowel als manipulator-arm ten behoeve van het toolpoint als drager van de benodigde kabels. Op deze manier zijn de kabels weggewerkt zodat er geen risico is op beschadiging van vegetatie door de kabels.

Continue reading

The smart bracelet

De Shake-on is een armband dat een substituut is van het traditionele visitekaartje. Shake-on biedt bezoekers van evenementen de mogelijkheid om personen waarmee handen zijn geschud verder in contact te brengen door middel van het uitnodigen en het al dan niet accepteren van aanvragen. De Shake-on werkt samen met een applicatie op smartphones. Handen schudden wordt gedetecteerd en verzend contactinformatie naar de applicatie.

Continue reading

Easylight Toplicht

Het toplicht is een onderdeel van de totale scheepsnavigatie verlichting dat volgens het vaarreglement verplicht is te voeren bij s’nachts varen of bij slecht zicht. Het Easylight toplicht is een modulaire opgebouwde mal waaruit vijf verschillende soorten bootverlichting kunnen worden vervaardigd. De producten zijn gietstukken, opgebouwd uit drie verschillende lagen flexibel polyurethaan, verder zijn alle ingegoten onderdelen van aluminium. Een meegegoten U-profiel kan worden gemonteerd op verschillende verloop-montageplaatjes waardoor de producten op verschillende locaties op de boot zijn te monteren.

Continue reading

Cargotrailer

In 2012 is door Jort Nijhuis, PostNL en gemeente Delft een project gestart waarin een voertuig is ontwikkeld dat zonder uitstoot en minimale overlast pakketten kan bezorgen in de binnenstad. In 2014 is het eerste prototype opgeleverd: de Cargotrailer.

Het slimme ontwerp maakt de fiets geschikt voor gebruik in nauwe straten. De trailer kan maximaal 200kg aan vracht vervoeren. Voor PostNL zijn dat ongeveer 80 pakketten per keer. De trailer is smal ontworpen en kan los van de fiets worden gekoppeld, waardoor hij wendbaar is en zich makkelijk langs verschillende obstakels kan manoeuvreren. Bovendien heeft de Cargotrailer een kleine draaicirkel.

Continue reading

Automatiseren van sinaasappel-ompaklijn

Een team bestaande uit studenten Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde werkten aan een herontwerp van de robotica van een sinaasappel-ompaklijn. Op dit moment worden alle handelingen nog verricht met de hand door een tiental medewerkers. Echter door economische en demografische veranderingen in Nederland, is de behoefte aan kostendrukkend en efficiënte productiviteit hoog. Implementatie van automatiseringsprocessen en robotica zijn daar de oplossing voor. Deze automatiseringsprocessen zijn echter nog in een jonge fase en moeten beter uitgedacht worden. Vooral het ontwerp van een standaardprocedure en/of inrichting is een proces dat door de studenten verder is uitgewerkt.

Continue reading

Legionellabestrijding door middel van lege leidingen

In het kader van het vak Thema Project Productoptimalisatie, ontwierpen zes studenten een systeem dat, met voorkeur door gebruik van leegzuig- en vacuümtechnieken, legionellagroei in een leidingwerk kan voorkomen en de installatie kan beheren. Het project is uitgevoerd In samenwerking met een specialist op het gebied van legionellapreventie, Milieu 123, en installatietechniekbedrijf Wolter & Dros.

Continue reading

Monibot-X

Een voorbeeld van een project waaraan binnen het expertisegebied “Sensors” wordt gewerkt, is het “beperkt autonoom vastleggen van de relatie tussen teelt stuurparameters en teelt resultaat parameters”. Begonnen is inmiddels met het eerste deel van het project genaamd Monibot-X. Risico factoren (m.b.t. infecties, ziektes en plaagdieren) nemen toe met het streven om met minder energiegebruik productie te handhaven. Hierdoor ontstaat meer ziektedruk. Meer ziektedruk vereist een meer intensieve teeltinspectie. Een meer intensieve inspectie leidt op zijn beurt tot meer kosten per oppervlakte eenheid. Een meer intensieve inspectie van de teelt geeft echter wel de mogelijkheid tot het sneller detecteren van, tevens kleinere, ziektehaarden. Dit laatste kan leiden tot het terugdringen van de te gebruiken hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in kassen.

Continue reading

Kopdiktemeter

De opdracht was om de dikte van een plant te meten zonder dat deze aangeraakt wordt en zo de groei beïnvloed wordt. Dit maakt het voor tuinders mogelijk om de groei van de plant bij te houden zonder dat deze op welke manier dan ook beïnvloed wordt. Op deze manier kan er uitgezocht worden wat de juiste parameters (luchtvochtigheid, lichtinval e.d.) in de kas zijn om de plant optimaal te laten groeien, wat weer zorgt voor een hogere omzet voor de tuinder. De bedoeling was om een handheld apparaat te ontwerpen waarop een smartphone als camera geplaatst kon worden.

Continue reading