Automatic Guided Vehicle Munitiedepot

De Automatic Guided Vehicle (AGV) zal gebruikt worden op een munitiedepot op een vliegveld van het Ministerie van Defensie. Het voertuig moet daarbij volledig automatisch munitie kunnen verplaatsen van het depot, naar de vliegtuigen. Voor het ontwerp is er een 3D model gemaakt in Inventor. Voor de AGV is er een frame ontworpen waarop er krachtenberekeningen zijn uitgevoerd, waardoor er zeker is dat deze zijn eigen gewicht met munitie kan dragen. De ophanging bestaat uit een dubbele wishbone en de stuurinrichting gaat via een dubbele ackermansturing.

Continue reading

Zadelslot Fietsbeveiliging

De projectgroep doorliep gefaseerd een ontwerpproces om het slot te realiseren. Aan de hand van een programma van eisen heeft de projectgroep vier concepten bedacht waarvan zij er een hebben uitgewerkt: een verwijderbaar fietszadel met geïntegreerd kettingslot. De fietsbeveiliging wordt zowel fysiek als visueel afschrikkend. Het fysieke deel zorgt voor een bemoeilijking of verhindering in het gebruik van de fiets. Daarnaast zorgt het visuele deel van de fietsbeveiliging voor het onaantrekkelijk maken van de fiets zodat potentiële dieven niet eens aan de fiets beginnen.

Continue reading

Automatic Guided Vehicle (AGV) in een distributiecentrum

De Automatic Guided Vehicle (AGV) is ontwikkeld in het kader van het automatiseren van het distributiecentrum van de Plus-supermarkten. De AGV is een machine die handelingen automatisch kan volbrengen zonder menselijke input. De voordelen van de AGV zijn dat het zich niet aan de ARBO regeling hoeft te houden, waardoor deze dus hoger en zwaarder kan tillen. Tevens kan de AGV meer kratten tegelijkertijd tillen. Waar 1 werknemer er 2 tilt, kan de AGV er 9 tillen. Dit zou vervolgens resulteren in het feit dat er minder werknemers nodig zullen zijn als de AGV ingezet wordt. Het ging de studenten niet alleen om het ontwerpen, maar ook om een besparing voor het bedrijf opleveren.

Continue reading

Zwevende Rolstoel

Als vervolg op een verkennend onderzoek dat studenten van de TU-Delft hebben uitgevoerd, werken studenten werktuigbouwkunde aan de verdere ontwikkeling van het ontwerp voor de zogenoemde ‘zwevende rolstoel’. De TU-studenten onderzochten de vraag of, en hoe, het mogelijk is een rolstoelveersysteem te bouwen dat er voor zorgt dat de rolstoelzitting stabiliseert zodat het uit de stoel zakken wordt geminimaliseerd en buitenrijden comfortabeler wordt ervaren.

Continue reading

Lanceermechanisme re-entry capsule

Een re-entry capsule is een deel van een ruimtevaartuig of een rakettrap dat pas gelanceerd mag worden zodra de rakettrap of het ruimtevaartuig zijn missie heeft voltooid en terug naar de aarde valt (re-entry). Een viertal studenten werktuigbouwkunde ontwikkelden een lanceermechanisme met drie functies.

Continue reading

Plantenreinigers

De opdrachtgever zocht een manier om op een goedkopere en doeltreffende manier vuil in de plantdragers te voorkomen. De huidige methode is met industriële stofzuigers uitgevoerd. Deze stofzuigers zorgen voor geluidsoverlast en een hoge investering.Het probleem ontstaat wanneer planten in de kunststof dragers worden geplaatst en er weer uit worden gehaald. Resten, zoals potgrond, bladeren of bloemen, blijven achter op de plantendrager. Wanneer deze resten in de kunststof drager vallen, belemmert dit het geautomatiseerde proces. De potgrond hoopt zich namelijk op in de loop der tijd, waardoor de planten bij genoeg ophoping scheef in de drager kunnen komen te staan. Het transport wordt hierdoor vertraagd en het geautomatiseerde systeem loopt vast.

Continue reading

gautomatiseerd en interactief bekerinleverpunt

Derdejaars studenten werktuigbouwkunde formuleerden een installatie die een oplossing kan bieden om het aantal bekertjes dat op festivals op de grond belandt te verminderen. De uitdaging die de studenten binnen het projecten hadden was de ontwikkeling van een aansprekende geautomatiseerde installatie voor het inleveren van bekertjes op evenementen. Hierbij staat de koppeling van een ‘game-component’ aan het inleveren van bekertjes centraal.

Continue reading

Flexsail

In opdracht van het bedrijf Eyecatchers ontwierp een viertal studenten werktuigbouwkunde een verbetering op het huidige ontwerp van de innovatieve FlexSail. De FlexSail wordt gebruikt in de watersportbranche en zal voor een nieuwe zeilervaring gaan zorgen. Het beoogde resultaat had betrekking op het verbeteren van het huidige ontwerp van de Flexsail, met specifieke aandacht voor toepasbaarheid, performance en esthetische uitstraling.

Continue reading

Biocomposiet Turbineblad

Zeven studenten werktuigbouwkunde hebben in opdracht van het bedrijf Zylyon International B.V. en I-Love-Windpower een windturbineblad ontwikkeld. Deze organisaties zijn respectievelijk gespecialiseerd in natuurvezels en kleine windturbines die energie opwekken in derde wereld landen. Het doel was om een windturbineblad van natuurvezel composieten te ontwerpen, te produceren en te testen om zo de haalbaarheid van dit materiaal voor een windturbineblad aan te tonen voor een kleine windturbine, met een vermogen kleiner dan 10 kW als pilot.

Continue reading