Over het symposium

We kijken terug op een inspirerend en drukbezocht symposium Technology for health op 25 november jl. Hartelijk dank voor uw actieve bijdrage.

Het symposium is een van de activiteiten die we organiseren om invulling te geven aan onze ambitie een netwerkorganisatie te zijn. Voor onze externe relaties, studenten en collega’s zoeken we naar mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Dit contact levert voor ons samenwerkingsmogelijkheden zodat we voor studenten wezenlijke leermogelijkheden kunnen bieden en een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren in de vorm van zinvol onderzoek en gerealiseerde opdrachten, onder andere rond de thema’s wonen, exo-skeletons, procesoptimalisatie, indoor navigatie en de geestelijke gezondheidszorg.

Programma

PROGRAMMA

 • 16.30 – 17.00 uur    :  Inloop
 • 17.00 – 17.15 uur    :  Opening door Mirjam Zijderveld
 • 17.15 – 17.30 uur    :  Introductie lectoraat Technology for Health door Erwin de Vlugt
 • 17.30 – 17.40 uur    :  Onderwijsvernieuwing biomechanica ‘Assistive Devices’ door Anita LeMair en Theo Koreneef
 • 17.40 – 18.40 uur    :  8 pitches + interview Rob Hagens – Sedha
 • 18.40 – 19.00 uur    :  Pauze met maaltijd
 • 19.00 – 20.00 uur    :  Parallelsessies
 • 20.00 – 20.30 uur    :  Plenaire terugkoppeling
 • 20.30 – 21.00 uur    :  Afsluiting en netwerkborrel

PITCHES EN PARALLELSESSIES SYMPOSIUM TECHNOLOGY FOR HEALTH

Pitches

 • AdjuvoMotion B.V. – Johannes Luijten
 • Onderwerp: Exoskelet Bovenste Extremiteit
 • Parnassia Groep – Eddo Velders
 • Onderwerp: Samenwerking HHS en Parnassia
 • De Haagse Hogeschool – Gert Evers
 • Onderwerp: Mantelzorgkamer
 • De Haagse Hogeschool – Tjamme Wiegers
 • Onderwerp: Indoor navigation wheelchair
 • Epona Medical B.V. – Silfon Tang
 • Onderwerp: Medische trainingssimulatoren
 • IBM Healthcare B.V. – Alona Sharabani
 • TNO – Job van de Kieft
 • Onderwerp: Scoozy (alternatief scootmobiel die onveiligheid en stigma oplost)
 • De Haagse Hogeschool – Reinier Olthof en Julian Lambermon (student Technische Bedrijfskunde)
 • Onderwerp: Procesoptimalisatie in de zorg

Parallelsessies

 •  Self care systems and living
 • Moderator: Sabine Eijlander
 • Rehabilitation robotics
 • Moderator: Erwin de Vlugt
 • Process optimization
 • Learning lab Mental Health
 • Moderator: Mirjam Zijderveld
 • Indoor navigation and mobility
 • Moderator: Rufus Fraanje

Output

Output

Tijdens het symposium zijn diverse vragen gesteld en afspraken gemaakt. We zijn momenteel in gesprek met een aantal partijen om ze te betrekken bij ons onderzoek en onderwijs. Zo lopen er bijvoorbeeld afspraken met het HagaZiekenhuis, Adjuvo Motion, Laevo, Parnassia, Sedha, NILW, SHC en RDmobility. Daarnaast zijn er verwachtingen met een aantal relaties uitgesproken om contact met elkaar op te nemen ter verkenning van samenwerkingsmogelijkheden.

De wederkerigheid hierin vind ik een mooie boodschap voor deze periode van het jaar. We staan met z’n allen in deze maatschappij voor een aantal complexe vraagstukken waaraan we afzonderlijk kleine bijdragen kunnen leveren, maar met elkaar iets substantiëlers en duurzamers kunnen bewerkstelligen. Wij geven daarom graag een vervolg aan dit symposium. Volgend jaar kunt u dan ook weer een uitnodiging voor een bijeenkomst verwachten. Ondertussen zullen we de verschillende activiteiten die in gang gezet zijn, verder uitbouwen.

/ SFEERIMPRESSIE VAN HET SYMPOSIUM

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *