Doel: Het formuleren van een aannemelijke toekomstvisie voor het jaar 2030 teneinde die richting geeft aan de mogelijkheden om zorgdiensten en -producten die een onafhankelijk leven stimuleren te onderzoeken binnen de Learning Labs.
Cluster: Industrial Design Engineering (IDE)
Opdrachtgever: Learning Labs, Expertisecentrum TIS, De Haagse Hogeschool Delft.

Winaars van de Betafactory Awards
Semester 1, studiejaar 2014-2015

Een internationale groep eerstejaarsstudenten die op een uitzonderlijk hoog niveau een inspirerende visie hebben ontwikkeld voor living labs met betrekking tot ‘independent living in 2030. Dit uitzonderlijke hoge niveau, bij zowel de presentaties en verslaglegging, hebben wij nog niet eerder gezien bij studenten in de 2e module van het eerste jaar.

Het project Independent Living in 2030 is een eerstejaarsproject dat uitgevoerd is door studenten van de opleiding Industrial Design Engineering (IDE). De projectgroep heeft door middel van intensief onderzoek en gesprekken met professionals een visie voor het jaar 2030 en een advies ontwikkeld dat richting geeft aan onderzoek naar zorgdiensten en –producten ten behoeve van Learning Labs van de Faculteit Technology, Innovatie en Samenleving van De Haagse Hogeschool.

Als eerste hebben de studenten een droomscenario van de stad van de toekomst gecreëerd . Hierbij hebben zij hun fantasie een vrije loop gegeven om op basis van deze ‘droomstad’ na te denken over toekomstige zorgconcepten. Er is een onderzoek gedaan naar huidige en toekomstige trends in de zorg en de samenleving in het algemeen. Op basis van de trends zijn twee belangrijke trends naar voren gekomen die mogelijk invloed hebben op de toekomst van de zorg in 2030, die als uitgangspunten zijn gebruikt om vier scenario’s te formuleren .

In een volgende stap zijn de vier scenario’s gepresenteerd aan en besproken met de opdrachtgever om op die manier tot een definitieve toekomstvisie te komen voor zorg en onafhankelijk leven in 2030. De toekomstvisie die is geformuleerd in een beeld van de toekomstige samenleving vanuit het perspectief van de zorg en onafhankelijk leven. Dit perspectief is gekoppeld aan de Learning Labs. Tot slot hebben de studenten aan de hand van de toekomstvisie een advies ontwikkeld die de Learning Labs richting geeft aan haar activiteiten.

Gerealiseerd door:
– Alex Baumgartner
– Emile Langlois
– Nguyen Thao Xuan Ho
– Outi Taipale
– Xander Kragt Mateu

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *