Over het congres

De Haagse Hogeschool Delft / Academie voor Technology, Innovation & Society organiseerde op woensdag 11 juni het congres Radical Innovation For Health. Drijfveer voor het organiseren van dit congres zijn trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg, gezondheid en kwaliteit van leven.

Door innovatie kunnen er oplossingen gevonden worden voor de problemen van de toekomst.  Met kleine, incrementele innovatiestappen kunnen we de problemen rond gezondheidszorg en kwaliteit van leven niet oplossen; hier zijn grote, radicale, innovatiestappen voor nodig. De Haagse Hogeschool Delft wil hierbij het voortouw nemen en meewerken aan innovatieve technologische oplossingen. Samenwerking met organisaties en bedrijven is van groot belang om richting en invulling te geven aan deze ambitie.

Voor het congres zijn alle mogelijke stakeholders uitgenodigd om gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelvragen van de toekomst te formuleren. Het doel van het congres is richting geven aan de ontwikkelingen die onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en studenten in de komende jaren gaan uitvoeren en, waar mogelijk, samenwerking concretiseren.

Een verzameling van de presentaties, deelnemerslijsten en uitkomsten zijn in deze sectie te vinden.

Programma

Opening door Mirjam Zijderveld
Projectleider Technologie voor gezondheid
De Haagse Hogeschool Delft

Inleiding door dagvoorzitter René Drost
Healthcare executive NAMCO Healthcare Technology

Gastsprekers

Joost Nauta
Directeur Joost Zorgt Nederland
Topic: “ Inspiratie Inspireert!”
Vernieuwing is noodzakelijk in Decentrale Zorg

Tony Bostelaar
Voorzitter Het Nederlandse Rode Kruis Barendrecht e.o.
Topic: “In tijden van nood staat niemand alleen”

Nolly van der Zeijden
Directeur bedrijfsvoering Parnassia Groep
Topic: “ Herstellen doe je thuis, maar niet alleen!”

Jeroen van der Heijden
Commercieel directeur Focus Cura Healthcare Innovation
Topic: “Hoe krijg je zorginnovaties van de grond?”

Uitleg workshops door dagvoorzitter
Op basis van de opgegeven voorkeuren zijn in groepen de volgende deelthema’s besproken:

  • verhogen zelfstandigheid,
  • decentrale zorg,
  • kostenreductie door inzet van technologie en
  • toegankelijkheid van zorgproducten.


Workshops
In de workshops is gediscusieerd over de ontwikkelingen rond de thema’s.

Afsluiting door Sander van Ipenburg Grijpma
Directeur Academie voor Technology, Innovation & Society

Deelnemers

De volgende organisaties hebben deelgenomen:

Accenda BV | Adesys B.V./ Livind | Alewijnse Delft B.V. | De Haagse Hogeschool | DEA Management & Advies | DIO| Fluxility | Frank & Frens | Gemeente Delft | Gemeente Den Haag | Gemeenteraad | Gibbs Quantitative Research & Consulting | Haga Amabassade | Haga Ziekenhuis | Hello Tiger! | IBM Nederland | ICP – interstitiele cystitis patientenorganisatie | iMediators.nl | Kwaaitaal Vastgoed | LaBalance Trainig | Coaching | Advies | Milieu 1.2.3. B.V. | MOB | NEN Nederlands Normalisatie Instituut | OTIB | Parnassia Groep | Roche Nederland B.V. | Rode kruis | Stichting Vrienden Hagaziekenhuis | TU Delft | Zorgbalans | Zorgdrager

Klik hier voor de deelnemerslijst

Output

In bijgevoegd bestand zijn de uitkomsten van de workshops terug te vinden.

Output congres Radical Innovations For Health

/ SFEERIMPRESSIE VAN HET CONGRES

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *