Automatiseren van sinaasappel-ompaklijn

Doel: het implementeren van het automatiseringsproces ontworpen door robotica in het sorteringsproces en het stickeren van de producten in de groente- en fruitsector, gericht op verbetering in flexibiliteit en efficiëntie, welke rendabel moet zijn binnen een gebruiksduur van 24 maanden.
Cluster: keuzemodule ‘herontwerpen’

Een team bestaande uit studenten Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde werkten aan een herontwerp van de robotica van een sinaasappel-ompaklijn. Op dit moment worden alle handelingen nog verricht met de hand door een tiental medewerkers. Echter door economische en demografische veranderingen in Nederland, is de behoefte aan kostendrukkend en efficiënte productiviteit hoog. Implementatie van automatiseringsprocessen en robotica zijn daar de oplossing voor. Deze automatiseringsprocessen zijn echter nog in een jonge fase en moeten beter uitgedacht worden. Vooral het ontwerp van een standaardprocedure en/of inrichting is een proces dat door de studenten verder is uitgewerkt.

Eerst is er door middel van een morfologisch overzicht bekeken bij welke functies, welke mogelijke toepassingen er zijn. Van deze verschillende toepassingen is er een is gekozen om in praktijk uit te werken. Dit is het concept dat aan het meeste aantal eisen en wensen uit het opgestelde eisen- en wensenpakket voldeed.

Het uitwerken van het concept is opgesplitst in vier onderdelen: buffer en verenkelen, stickers en vervoer, robot en toevoer en afvoer. Elk van deze secties heeft zijn eigen aandachtspunten gekregen en hebben de studenten individueel uitgewerkt en geoptimaliseerd. Samen vormen zij het concept dat is uitgewerkt en waar de studenten een proefopstelling van hebben gemaakt.