Compact Toolpoint voor sensor manipulator

Doel: Het realiseren van een compact toolpoint ten behoeve van een sensor manipulator
Cluster: project binnen Learning Lab ‘Kas van de Toekomst
Expertiselijn: Sensoren / Lichtgewicht Construeren
Opdrachtgever: Expertisecentrum TIS

Teneinde de kwaliteit van de teelt binnen tuinbouwkassen te kunnen inspecteren met behulp van sensoren, moet er aan een aantal criteria worden voldaan. De toe te passen sensoren moeten zowel buiten als tussen de vegetatie kunnen opereren. Dat moet op een dergelijke wijze dat die vegetatie zo weinig mogelijk wordt aangeraakt en/of wordt beschadigd. Ook dient er rekening mee worden gehouden dat veel meetinstrumenten via kabels met specifieke meetprobes zijn verbonden. Hierbij is het de bedoeling dat die kabels, die voorzien zijn van specifieke connectoren, bij voorkeur niet onderbroken worden. Het voorgaande resulteert in een toolpoint manipulator van een Automatic Guided Vehicle (AGV) die direct gemonteerd kan worden op een kabelgoot. Deze kabelgoot functioneert zowel als manipulator-arm ten behoeve van het toolpoint als drager van de benodigde kabels. Op deze manier zijn de kabels weggewerkt zodat er geen risico is op beschadiging van vegetatie door de kabels.

Gerealiseerd door:

– Patrick IJssveld
– Jeffrey de Vries
– Leen Hoogendoorn
– Arjan de Groot
– Quinn Tramm