Flexsail

Doel: optimalisatie van het huidige concept van de Flexsail door innovaties op toepasbaarheid, performance en esthetische uitstraling.
Cluster: project in het vak ‘Consumentenproduct’
Opdrachtgever: Eyecatchers

In opdracht van het bedrijf Eyecatchers ontwierp een viertal studenten werktuigbouwkunde een verbetering op het huidige ontwerp van de innovatieve FlexSail. De FlexSail wordt gebruikt in de watersportbranche en zal voor een nieuwe zeilervaring gaan zorgen. Het beoogde resultaat had betrekking op het verbeteren van het huidige ontwerp van de Flexsail, met specifieke aandacht voor toepasbaarheid, performance en esthetische uitstraling.

De FlexSail is een zeilsysteem dat gebruik maakt van hellende masten. De helling is evenredig aan de hoeveelheid wind. Het zeilsysteem zorgt, behalve voor het voortbewegen, tevens voor het horizontaal houden van de boot. Het huidige concept voldeed wel aan de functies maar niet aan de gebruiksvriendelijke en esthetische wensen. Dit concept diende geoptimaliseerd te worden en het herontwerp richtte zich op de bevestiging van de mastdelen, de persleiding en de middenstag.

Verschillende deeloplossingen voor de zeilinrichting, de mastbevestigingen en het veer-dempersysteem creëren het voorlopige ontwerp. Dit voorlopige ontwerp bestaat uit een enkel zeil, bevestigd aan twee masten die relatief achterop de boot worden geplaatst. Deze masten bevatten een combinatie van een fysieke veer en een nauwe doorstroomnippel als veer-demper systeem waarmee de beweging van het systeem gecontroleerd wordt. De masten zijn middels een enkele cardankoppeling bevestigd op een verstelbare rails.

De studenten hebben het voorlopige ontwerp uitgewerkt met berekeningen en een engineering model, dat een beeld geeft van het werkingsprincipe. Verschillende berekeningen, voornamelijk krachtberekeningen, resulteren in dimensies van onderdelen. Het veer-demper systeem is onderhevig aan veel theorieën en berekeningen, resulterend in de dempings- en veerconstante. Het ontwerp wordt aanbevolen voor het ontwikkelen van een prototype.