Mobiliteitsconcept 2050

Doel: Creëren van een geïntegreerd mobiliteitsconcept voor de regio Haaglanden dat ondersteund wordt door een business case en een visuele presentatie van het concept.
Cluster: Learning Lab Sustainable Urban Vehicle
Opdrachtgever: Expertisecentrum TIS, De Haagse Hogeschool

Onder de naam Ytilibom Mobility, hebben drie studenten Industrieel Product Ontwerpen (IPO) een visie 2050 opgesteld vanuit het perspectief van duurzame mobiliteit. De studenten deden dit door middel van Back Casting. Dat wil zeggen dat de toekomstvisie is uitgewerkt met behulp van een strategische tijdlijn waarin huidige ontwikkelingen en keuzes staan beschreven. Vervolgens hebben de studenten de visie uitgewerkt naar een oplossing in termen van een geïntegreerd mobiliteitsconcept vanuit een commercieel perspectief. Tot slot is het mobiliteitsconcept gedetailleerd gevisualiseerd. Hierbij hebben de studenten het concept vertaald naar de praktijk: infrastructuur, de voertuigen en de interactie met gebruikers.

De studenten hebben het voorlopige ontwerp uitgewerkt met berekeningen en een engineering model, dat een beeld geeft van het werkingsprincipe. Verschillende berekeningen, voornamelijk krachtberekeningen, resulteren in dimensies van onderdelen. Het veer-demper systeem is onderhevig aan veel theorieën en berekeningen, resulterend in de dempings- en veerconstante. Het ontwerp wordt aanbevolen voor het ontwikkelen van een prototype.