Zadelslot Fietsbeveiliging

Doel: Voor de beveiliging van een fiets een beveiliging ontwikkelen voor zowel het visuele als fysieke aspect van beveiligen.
Cluster: onderwijsproject in de opleiding Wertuigbouwkunde

De projectgroep doorliep gefaseerd een ontwerpproces om het slot te realiseren. Aan de hand van een programma van eisen heeft de projectgroep vier concepten bedacht waarvan zij er een hebben uitgewerkt: een verwijderbaar fietszadel met geïntegreerd kettingslot. De fietsbeveiliging wordt zowel fysiek als visueel afschrikkend. Het fysieke deel zorgt voor een bemoeilijking of verhindering in het gebruik van de fiets. Daarnaast zorgt het visuele deel van de fietsbeveiliging voor het onaantrekkelijk maken van de fiets zodat potentiële dieven niet eens aan de fiets beginnen.

De projectgroep onderzocht in het oriëntatierapport octrooien, functies en bestaande ontwerpen waaruit het programma van eisen is opgesteld. In het conceptenrapport is een morfologisch overzicht opgesteld met daaruit volgende concepten. Deze concepten zijn aan de hand van het programma van eisen en belangen van doelgroep met elkaar vergeleken om een concept te kunnen kiezen. Het concept is geanalyseerd met Life Cycle Analysis, Design For Assembly en Failure Mode Effects and Criticality Analysis om het eindontwerp te optimaliseren.

Uiteindelijk zijn 3D-modellen en gedetailleerde werktekeningen gemaakt met Autodesk Inventor. Aan de hand van de werktekeningen hebben de studenten in de werkplaats in de Betafactory-hal conventioneel een testmodel geproduceerd. Met de 3D-modellen is niet-conventioneel een zichtmodel geproduceerd. Conventionele vervaardigingen waren frezen, draaien en lassen. Niet-conventionele vervaardiging was met de Additive Manufacturing-technologie 3D-printen (FDM). Voor de verbetering van het product zijn verschillende analysetools gebruikt. Met een Life Cycle Analysis (LCA)is de milieubelasting in kaart gebracht van de totale levensduur van het product (Cradle-to-Grave). Hiermee zijn ontwerpkeuzes gemaakt die minder belastend zijn voor het milieu. Voor de betrouwbaarheid van het product is een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) uitgevoerd. De mogelijke gevaren en defecten van het product zijn uiteengezet, waarbij kritieke punten in het ontwerp aangewezen zijn.