Green Eyes

In het project Green Eyes wordt gezocht naar manieren om gewasontwikkeling te optimaliseren. Dit is belangrijk omdat de glastuinbouw in de Nederlandse economie een grote rol speelt. Het is [...]