Door Pepijn van Willigenburg

Op 20 juli kreeg de opleiding Elektrotechniek goed nieuws van Regieorgaan SIA. In 2015 hebben diverse docent-onderzoekers het SIA-RAAK project ‘Gelijkspanning breng(t) je verder’ goed opgeleverd. SIA heeft daar op volgend de kans geboden om extra budget aan te vragen om in ons geval de doorwerking naar het onderwijs verder uit te voeren. SIA stelt ruim €9.000 beschikbaar aan de opleiding voor het actualiseren van het curriculum van Elektrotechniek. Dit met het uitgangspunt om in cursussen, practica en projecten meer gelijkspanning op te kunnen nemen. Dit kan via vermogenselektronica, Embedded Systems etc.

Op 5 juli 2016 kreeg de opleiding Elektrotechniek nog mooier nieuws: het CvB heeft toen besloten een aanvraag van de opleiding bij het innovatiefonds te honoreren. In deze aanvraag is een project uitgewerkt om vanaf juli 2016 tot en met februari 2017 met partners aan een ERASMUS+ voorstel te werken. In dit voorstel gaan Europese partners (onderwijsinstellingen uit Nederland, België en Duitsland) samen met diverse Zuid-Afrikaanse universiteiten curricula van opleidingen Elektrotechniek vergelijken en meer op elkaar afstemmen.

Alle partners zien en ondersteunen de opkomst van gelijkspanningstechnologie en streven ernaar om met meer gelijke competenties te werken aan bijvoorbeeld een DC-specialisatie voor Elektrotechniek-studenten. Internationale uitwisseling, voor docenten en studenten, zal bijdragen aan het versnellen van deze harmonisatie en eventuele ontwikkeling van nieuwe cursussen. In eerste instantie is dit vooral gericht op elektrotechniek, aansluitend wordt ook gekeken naar multidisciplinaire projecten, waarin elektrotechnici samenwerken met bijvoorbeeld juristen-in-opleiding of productontwerpers.

Zuid-Afrika
Johan Woudstra en Pepijn van Willigenburg hebben, als eerste stap, in de Zuid-Afrikaanse winter in totaal 6 instellingen bezocht en gesproken over samenwerking. Ook is een bezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade (zie Facebook), aan het Zuid-Afrikaanse hoofdkantoor van ABB en aan staatsenergiebedrijf Eskom. Naar aanleiding van het bezoek hebben 7 universiteiten aangegeven mee te willen doen met dit initiatief van De Haagse Hogeschool. Binnen Europa zal met onder meer de TU-Delft, RWTH Aachen, Fachhochschule Aachen en UCLL worden samengewerkt.

Recente berichten

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *